1. Açıklama / Çağrı
  2. Destekliyorum
  3. Destekçiler

.... siyaset meclisleri bir yanıyla bugün yaşanmakta olan gelişmeleri çok yönlü olarak, sınıf mücadeleleri ekseninde kavramayı , "gidenin ve gelmekte olanın" sınıfların mevzilenmesi ve mücadelesinde hangi düzey ve biçimlerde cereyan ettiğini, var olan sınıfların durumunu, karşılıklı konumlarını ele almayı, üzerinde ciddiyetle çalışmayı ve diğer yanıyla ülkede yaşanmakta olan siyasal toplumsal gelişmelere bütünlüklü yanıtlar üretmeye çalışmayı merkezine alacak, kendisini lafının şehvetine kaptırmayarak sözünü sokakta ve halkın içerisinde hayata geçirmeye çalışacak uzun soluklu, meseleleri bütün karmaşıklığı ile ele almaya çalışan hayatın önüne çıkarttığı sorunları çözebilme iradesi gösterdikçe gelişecek bir zemin olacaktır.

***

Şimdi herkesi bölgede ve Türkiye’de çok önemli gelişmeler yaşanırken, ülkenin üzerine çöken karanlığı dağıtabilmek için, mücadeleler içerisinde kendisini de yenilemekten korkmayanlarla birlikte siyaset yapabilmek için siyaset meclislerinde yanyana gelmeye çağırıyoruz.

Tarih: 12 Eylül 2015 Cumartesi, 17:00
Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi
İrtibat: siyasetmeclisi@gmail.com