Siyasal Toplumsal Bir Direniş ve Değişim Arayışı İçin Siyaset Meclisi Kuruluş Çağrısı

By | 6 Eylül 2015


Siyasal Toplumsal Bir Direniş ve Değişim Arayışı İçin
Siyaset Meclisi Kuruluş Çağrısı

Bugün Türkiye bir dizi köklü sorunla karşı karşıya.

Her geçen gün içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunların, (sorumluları da olan) sermaye yanlısı, milliyetçi, mezhepçi siyasal iktidarlar eliyle çözülebilmesinin belli ki olanağı yok.

Bu devasa sorunlar ancak emekten, özgürlükten ve barıştan yana güçlerin siyasal toplumsal iktidarı eliyle çözülebilir.

Ancak sermaye ve siyasal iktidarın doğaya ve insana yönelik her türden saldırısına karşı büyük bir özveri ile mücadele eden sol ve toplumsal güçler, bugün toplumun büyük bir bölümü tarafından ne yazık ki etkin bir çözüm muhatabı olarak görülmüyor.

Bu yüzden bugün “fikri ve örgütsel bir yenilenme ihtiyacı” her zamankinden daha yakıcı olarak önümüzde duruyor.

Çok yönlü bir mücadele içerisinde gerçekleşecek böylesi bir yenilenme gerçekleşmediği sürece solun etkili ve dönüştürücü bir toplumsal güç haline gelebilmesi neredeyse imkansız.

Bu yüzden bugün ülkenin sorunlarına muhalefet etmekten öteye, bu sorunların çözümlerinin ve çözüm yollarının geliştirilmesine soldan talip olacak çoğulcu, demokratik işleyişe sahip, birey hukukuna dayalı bir siyasi iradenin açığa çıkartılması önemli.

Siyasal bir mücadelenin tayin ediciliğinde sürdürülecek, solun yenilenmesine de katkıda bulunacak örgütlü bir “fikri ve örgütsel biriktirme süreci” bu yüzden gerekli görünüyor.

Bir yanıyla Gezi direnişinin diğer yanıyla 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin elde ettiği sonuçların ortaya çıkarttığı yeni mücadele ve örgütlenme olanaklarının üzerinden atlamadan, Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri gören bir yerden bir bütün olarak solun ve toplumsal muhalefetin yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmak için harekete geçiyoruz.

İşte bugün var olan olumsuzluklardan şikayet etmek yerine değiştirmek için harekete geçmek isteyen bizler “siyasal toplumsal bir direniş ve değişim siyaseti” inşa arayışı için yola koyuluyoruz.

Çalışmalarını her ay düzenli oturumlar ile yürütecek, kendi çalışma usul ve programını katılımcılar ile birlikte oluşturacak Siyaset Meclisi çalışmasına başlıyor ve böylesi bir ihtiyacı dile getiren ve çalışmalara katılmak isteyen herkesi Siyaset Meclislerinde fikri ve örgütsel bir biriktirme için katkı vermeye davet ediyoruz. Bırakalım güneş içeriye girsin!

irtibat: siyasetmeclisi@gmail.com
facebook: siyasetmeclisi
twitter: @siyasetmeclisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir