Meclis I. Olağan Toplantısı Yapıldı

By | 6 Ekim 2015

Siyaset Meclisi I. Olağan Toplantısı, 04 Ekim 2015 Pazar İstanbul’da yapıldı.

Toplantı:

 • Koordinasyon Kurulu Bilgilendirme
 • Siyasi gündem, seçim ve toplumsal mücadele çalışmaları ve 2 Kasım sonrası olası gelişmeler
 • Siyaset Meclisi ve Koordinasyon Kurulu işleyiş ve çalışma yöntemi

gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda:

 • Siyaset Meclisi’nin yaşanan siyasal toplumsal gelişmelere ilişkin bir sonuç bildirgesi hazırlamasına,
 • Hazırlanacak bu sonuç bildirgesinin esas olarak daha önce yapılmış olan açıklamalar çerçevesinde ele alınması, bu çerçeveye ek olarak, Rusya’nın Suriye’de aktif bir askeri pozisyon almasının yeni ve önemli bir siyaset girdisi olarak değerlendirilmesi, bunun bölgede ve Türkiye’de çok önemli sonuçları olacağının belirtilmesi gerektiğine,
 • Öte yandan özellikle son zamanlarda Kürt illerinde süren savaş halinin devletin sivillere yönelik katliam boyutlarına tırmandırması ile insanlık dışı görüntülerin artmasının yarattığı toplumsal tahribata bir kez daha vurgu yapılmasına,
 • HDP yöneticilerine karşı hukuk dışı uygulamaların çoğalmasının ve son olarak başta Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yönelik saldırı olmak üzere, DİHA, ETHA gibi bağımsız basın ajanslarına ve bölgede çalışma yürüten gazetecilere yönelik artan devlet şiddet, baskı ve hedef göstermelerin bir yanıyla demokratik hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığının, diğer yanıyla ise Saray/AKP’nin 1 Kasım seçimlerini ne pahasına olursa olsun kazanmak için muhalif bütün sesleri bastırmaya çalıştığının belirtilmesine,
 • Bu çerçevede Diktatörlüğe, Savaşa ve Sömürü’ye Karşı, Demokrasi, Barış ve Sosyal Adalet Mücadelesi’nin hem sokakta hem de sandıkta yükseltilmesi gerekliliğinin bir kez daha vurgulanmasına,
 • Koordinasyon Kurulu tarafından Meclis’e sunulan “işleyiş ve çalışma yöntemi”ne ilişkin çerçevenin bazı maddelerinin değiştirilerek, bazı maddelerin ise görüşülmesinin ertelenmesi kaydı ile kabul edilmesine,
 • Buradan hareketle Siyaset Meclisi’nin “çalışma grupları” oluşturarak faaliyetlerini derinleştirmeye çalışmasına, bu konuda gelecek öneri ve çalışma isteklerinin gözetilmesine, çalışma gruplarının zaman içerisinde oluşturulacağı gerçeğinden hareketle metinde sayılan konular dışında da çalışmaların örgütlenmesi için inisiyatif ve sorumluluk almak isteyen arkadaşların teşvik edilmesine,
 • Öncelikli olarak Koordinasyon Kurulu ile eşgüdümlü çalışacak bir basın yayın ve iletişim çalışma grubunun kurulmasına,
 • İki Siyaset Meclisi toplantısı arasında yaşanacak gelişmelere Koordinasyon Kurulu’nun Meclis ile istişare yaparak uygun bir tavır geliştirebilmesi için yetkilendirilmesine…
 • 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin gerçekleştireceği Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne toplumsal mücadele alanları üzerinden katılınmasına,
 • Siyaset Meclisi II. Olağan Toplantısı’nın Kasım ayının ilk pazarının seçim günü olması münasebetiyle, 8 Kasım 2015 Pazar günü seçim sonuçları gündemi ile toplanmasına karar verildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir