Halkın Hâkimiyetini Sağlamak Tek Adam Rejimini Durdurmak için Selahattin Demirtaş’a ve HDP’ye +1 Oy Ver

By | 9 Mayıs 2018

Selahattin Demirtaş ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İle Dayanışma Çağrısı:

Bir kez daha, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim süreci ile karşı karşıyayız.

24 Haziran’da Türkiye, ya tek adam, tek toplum manasına gelen “başkanlık rejimine” geçiş yolunu açacak ya da çoğulcu, demokratik, parlamentonun işlediği bir siyasal yaşam için olanakların hala tükenmediğini gösterecek.

Her geçen gün güç kaybeden, geniş kesimler üzerindeki hegemonyasını yitiren iktidar, sokakta her türlü baskı yöntemini devreye sokmasının yanı sıra, baskın bir erken seçim ile de sandıkta itibarını düzeltmeyi murat ediyor.

Her türlü devlet imkânının seferber edildiği, medyanın tek tipleştirildiği, muhalefetin susturulmaya çalışıldığı, seçilmiş parti başkanlarının siyasi rehin olarak tutulduğu, HDP’nin fiili olarak siyaset dışında bırakılmaya çalışıldığı koşullarda AKP/MHP’nin “milli ve yerli” koalisyonu ile krizden çıkış olanağı aranıyor.

Sol-sosyalist güçlerin önemli bir bölümü ise hala gerek seçimler gerekse de seçimlerde alınacak tavır konusunda tereddütlü tutumlarına devam ediyor. HDP ise, üzerindeki büyük baskıya ve fiili olarak siyaset dışına itilmeye çalışılmasına karşı demokrasi mücadelesi içerisindeki aktif pozisyonunu korumaktadır.

Bugün eş başkanlarının hapsedilmesi, demokratik siyaset kanalları dışına itilmeye çalışılması ve önümüzde Ağrı Dağı kadar gerçek duran adaletsiz yüzde 10 barajına takılmasının da yaratacağı olası olumsuz siyasal toplumsal sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde diyoruz ki:

24 Haziran 2018 seçimlerinde,

BİR KEZ DAHA DEMİRTAŞ, BİR KEZ DAHA HDP!

24 Haziran 2018 seçimlerinde Demirtaş ve HDP ile “etkin bağımsız bir dayanışma çalışması” yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlere sayılı günler kala, açık ve net bir politik tutum almaya ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Bugüne dek mücadele yürütülen tüm alanlarda olduğu gibi, sandıkta da siyasal iktidarı geriletmek gerekiyor.

2018 seçimlerinde vereceğimiz oyu düşünürken:

• Türkiye ve Ortadoğu’nun geleceğinin de oylanacağını,

• Seçim sonucunda tek adam rejimine geçileceğini TBMM’nin etkisiz kalacağını ve tek adam başkanlığında kurulacak yeni hükümetin, Türkiye’nin yakın ve orta vadedeki geleceğinin biçimlendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin tek kaynağı olacağını,

• Her durumda TBMM dağılımının Türkiye’nin demokratik, çoğulcu, parlamentonun işlediği bir siyasal yaşamının geleceği açısından çok kritik olacağını, demokratik çoğulcu yaşamı savunabilmek açısından çok önemli olacağını,

Öte yandan 2018 seçimleri ile Erdoğan’ın, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem yerine, baskı ve devlet terörü yasaları ile güçlendirilmiş bir “başkanlık sistemine” geçilecek olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız.

Bu nedenlerle, halkın hâkimiyetini sağlamak; tek adam ve tekçi toplum rejimine karşı mücadele etmek; Selahattin Demirtaş ve HDP’ye omuz vererek bu amaçla bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, bir kez daha barajı yıkmak üzere ortak bir kampanya etrafında birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

SİYASET MECLİSİ